Loading...

Medidas COVID-19

Para unha boa convivencia respete estas medidas

  • Acceso só pola zona de entrada
  • Flechas no chan como sinalización
  • Aforo: 75%
  • Distancia social mínima 1,5 metros
  • Uso de mascarillas, salvo no vaso
  • Xel hidroalcólico antes de acceder
  • Limitación máxima 3 usuarios
  • Máis información